Carl Big Heart
100-0042_IMG1_resize.JPG Sinds voorjaar 1999 heeft Carl Big Heart ieder voor- en najaar bezoeken aan Nederland gebracht. Hij heeft vele voordrachten gegeven en zweethutceremonies geleid. Een groot deel van het jaar werkt hij in de Verenigde Staten. In Europa heeft zijn werk hem behalve naar Nederland ook naar België, Duitsland en Ierland gebracht.Het werk van Big Heart richt zich op het bouwen van bruggen tussen tradities. Door helingsceremonies met de pijp, de zweethutceremonies, zegeningen van kinderen, en ook door zijn diepgaande voordrachten brengt hij ons in verbinding met onze oude aardewortels, Spirit en ons eigen hart. In de warme atmosfeer vol licht van de zweethutceremonie die Carl Big Heart leidt zal je het respect ervaren voor de verschillende stamlijnen en tradities van de deelnemers. De universele geest van onvoorwaardelijke liefde, het dansende hart, is overal in zijn ceremonies voelbaar.

“Om waarachtige, effectieve en duurzame heling te brengen in de Heilige Levenscirkel moeten we ons samen verbinden in één gebed van het hart en samenvloeien met de Ene Spirit. Als we onze gehechtheid aan overtuigingen opzij leggen, bewegen we ons voorbij vorm in universele synthese. Wij zijn Spirit in het vlees. God is het leven dat zichzelf in ieder van ons leeft.”

Carl Big Heart

CBH63_resize.jpg
IMG_4458_resize.jpg
IMG_4583_resize.jpg