Organisatie

IMG-20150510-00153Wie zijn wij?

Stichting Big Heart is een organisatie van vrijwilligers die het mogelijk maakt dat Carl Big Heart in Nederland zijn werk kan uitdragen. Daarnaast wil de stichting de oorspronkelijke kennis van deze aarde in deze tijd plaatsen. Zij doet dit door middel van bijeenkomsten op diverse locaties in Nederland.

Het gaat om het uitdragen van kennis die een brug kan slaan tussen mensen en de aarde.

Hiervoor maakt de stichting ook gebruik van een mobiel tentenkamp (yurts en tipi’s) waarin diverse activiteiten zoals voordrachten en ceremonieën plaats kunnen vinden.

De stichting is organisch gegroeid vanuit een groepje enthousiaste mensen die in mei 1999 bij Carl Big Heart deelnamen aan een zweethutceremonie. De stichting organiseert twee keer per jaar de activiteiten rondom de bezoeken van Carl Big Heart aan Nederland.

ANBI status / PBO status Big Heart Foundation

Onze stichting heeft de ANBI-status

De belangrijkste kenmerken zijn:

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang en als ze zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De jaarrekening is openbaar.

Voor meer info zie www.belastingdienst.nl

Downloadbare PDF documenten (klik op de links om te downloaden, u heeft hiervoor Adobe Acrobat nodig):

Our foundation has a PBO-status

The most important aspects are:

A PBO is a public benefit organization. An institution can be qualified as a PBO solely when at least 90% of the institutions efforts are focused on the general good. The organization doesn’t aim with the whole of its activities on profit.
The organization does not pay Dutch inheritance tax or gift tax on inheritances or gifts that the institution allocates to the general good and does not pay Dutch gift tax on gifts that the institution makes for the general good.
The institution and the persons directly involved in the institution must comply with the integrity requirements.
Its financial statements are publicly accessible.

For more info see www.belastingdienst.nl

Note: The financial statements apply strictly and solely to the income and spending of the foundation and do not in any way whatsoever apply to the donations to Carl Big Heart himself.